زنان

۲۳۴ تن از دختران در آزمون شمولیت در برنامه قابلگی در قندز اشتراک کردند

وزارت مهاجرین طالبان می‌گوید که ۲۳۴ زن که از مهاجران بازگشته هستند، در آزمونی برای شمولیت در دوره سه ساله قابلگی در ولایت قندز اشتراک کردند.

به گفته این وزارت، این برنامه از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امورپناهنده‌گان حمایت می‌شود.

این وزارت در بیانیه‌ای گفته است که قرار است ۸۰ تن از اشتراک کنندگان این آزمون برای فراگیری دوره سه ساله قابلگی در ولایت قندز معرفی شوند.

این در حالی است که دختران در افغانستان از دو سال به این‌سو از رفتن به دانشگاه‌ها محروم هستند. دختران بالاتر از صنف ششم نیز برای سومین سال متواتر از رفتن به مکتب محروم شده‌اند.