افغانستان

سخنگوی سفارت امریکا برای افغانستان بازداشت خبرنگاران در این کشور را مایوس کننده خواند

تصویر از آرشیف

ماریو کریفو، سخنگوی سفارت امریکا برای افغانستان از افزایش آزار و اذیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است: «ما شاهد افزایش مایوس کننده آزار و اذیت و بازداشت خبرنگاران هستیم.»

او در پیامی به مناسبت سوم ماه می- روز جهانی مطبوعات آزاد افزوده است که محیط فعالیت رسانه‌یی برای خبرنگاران در افغانستان «مبهم» است و دسترسی به معلومات درباره فعالیت‌های «حکومتی» [طالبان] محدود شده است.

آقای کریفو که اکنون در قطر مستقر است، همچنین تاکید کرده است که شمار خبرنگاران زن و نمایندگی زنان در رسانه‌های افغانستان کاهش یافته است.

این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، برخی از رسانه‌ه به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های طالبان بسته شدند و ده‌ها خبرنگار در کشور به وِیژه خبرنگاران زن وظیفه‌هایشان را از دست دادند.