افغانستان زنان

فوربس: زنان و دختران عملاً توسط طالبان از جامعه «حذف» شده‌اند

فوربس در پیوند به بررسی وضعیت حقوق‌بشری افغانستان از سوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، در گزارشی گفته است که زنان و دختران عملاً توسط طالبان از جامعه حذف شده‌اند و به بهانه مصئونیت، آنان دختران و زنان را از آموزش متوسطه و لیسه و هم‌‌چنان تحصیلات عالی منع کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: «موضوع آپارتاید جنسیتی در حالی که ظلم و ستم بر زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان روز‌به‌روز در حال افزایش است و حقوق شان عملاً وجود ندارد، داغ‌تر می‌شود و تا حدی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما هنور هم به عنوان یک جنایت بشری بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است».

فوربس نگاشته است که «انبوه» از موارد نقض حقوق‌بشر از سوی طالبان در افغانستان، مستلزم واکنش فوری است.

این رسانه همچنین گزارش داده است، در حالی که طالبان می‌خواهند به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت شناخته شوند؛ اما هیچ تمایلی برای مشارکت و تضمین حداقل معیارهای حقوق‌بشری برای همه در کشور ندارند.

در این گزارش همچنین آمده است که به دلیل محدودیت‌های همیشگی بر زنان و دختران در افغانستان، مدافعان حقوق‌بشر زن و کارشناسان بین‌المللی خواهان به رسمیت‌شناختن این رفتار طالبان با زنان و دختران به عنوان «آپارتاید جنسیتی» هستند.

این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در اگشت ۲۰۲۱ در افغانستان، دختران و زنان را از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم و دانشگاه منع، محدودیت‌های شدیدی بر حضور زنان در اماکن عمومی وضع و همچنین زنان را از کار در اداره‌های غیردولتی و موسسات بین‌المللی منع ساختند.

در عین حال، محدودیت‌های دیگری مانند منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه، منع رفتن زنان به پارک‌ها و حمام را نیز اعمال کرده‌اند.