ویدیو ها

قصه ها و اجرا های زیبای فردین نواز – یاد یار مهربان

در این برنامه مجیب مهمان فردین نواز هنرمند خوش آواز و مستعد است. او در مورد خاطرات گذشته و آغاز کار هنری اش برای ما قصه خواهد کرد. در پشت صحنه محفل روز افغانستان در ویرجینیا چه گذشت؟ آیا فردین برای مایک و صدای نغمه مشکل ایجاد کرده؟ پاسخ این پرسش را از او بشنوید. در این برنامه فردین نواز با برادران اش آهنگ های زیبا را زنجده ا ا. تماشای بخش آشپپانه و قسمت های جالب دیگر را در این یاد یار مهربان با مجیب عارض فراموش نکنید.