ورزش

ورزش‌کارانِ غزنی در سرمای منفی ۲۰ درجه قدرت نمایی کردند

۲۹ ورزش‌کار جوان در ولایت غزنی از رشته‌های پرورش اندام و کیک بوکس در سرمای منفی ۲۰ درجه در بند سردی ولسوالی اندر این ولایت قدرت نمایی کردند.

حاجی بلال مجاهد، رییس کمیته‌ی المپیک ولایت غزنی می‌گوید که ورزش‌کاران از دو رشته‌ی ورزشی (پرورش اندام و کیک بوکس) در منطقه بندی سردی ولایت غزنی به مناسبت فرارسیدن فصل زمستان قدرت نمایی کردند تا به جهان نشان دهند که در افغانستان در بخش ورزش هیچ ممانعتی وجود ندارد.

او ادامه داد: «ورزش‌کاران ما از دو بخشِ پرورش اندام و کیک بوکس به مناسبت زمستان در بند سردی هنر بدنی خود را به نمایش گذاشتند.»

این درحالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان در افغانستان، این گروه باشگاه‌های ورزشی زنانه را تعطیل کرده‌اند.

برگزار کنندگان این برنامه‌ی ورزشی هدف از برگزاری نمایش‌ها را نمایاندن قدرت و نیروی بدنی جوانان افغانستان به جهانیان و تشویق جوانان به ورزش و دوری از مصرف مواد مخدر می‌دانند.

منصور غزنوی، یکی از ورزش‌کاران رشته‌ی پرورش اندام در ولایت غزنی که در این برنامه قدرت نمایی کرده‌است، می‌گوید: «هدف ما از برگزاری این نمایش‌ها این است که به مردم و جهان نشان دهیم که جوانان غزنی و افغانستان بسیار نیرومند و قوی هستند. ما جوانان را به انجام ورزش تشویق می‌کنیم.» اشتراک کنندگان در این برنامه‌ی ورزشی از اداره‌ی طالبان می‌خواهند که زمینه‌ی برگزاری رقابت‌ها در داخل و خارج از کشور را فراهم کنند تا آنان بتوانند استعداد خود را به جهانیان نشان بدهند.