ویدیو ها

یک روز زندگی با یک معلم

روایت دردناک راضیه از سختی‌های زندگی
در این برنامه نگاه مختصری به زندگی راضیه محمدی، یک معلم در کابل پرداخته شده است. او از سختی‌های زندگی خود سخن می‌گوید.

راضیه یکی از هزاران زنی‌ست که همسران خود را از دست داده‌اند و مسؤولیت زندگی را به‌ تنهایی به دوش می‌کشند.