افغانستان بازرگانی

ازبیکستان قرارداد‌های صادراتی به ارزش ۴۴ میلیون دالر را با افغانستان امضا کرد

تایمز آسیای مرکزی گزارش داده است که ازبیکستان با امضای قراردادهای صادراتی جدید، می‌خواهد قراردادهای تجاری و صادراتی بیش‌تری با افغانستانِ زیر اداره طالبان امضا کند.

تایمز آسیای مرکزی بر بنیاد خبرنامه اتاق تجارت و صنایع ازبیکستان گفته است که این کشور برای اجرای این قراردادهای صادراتی با طالبان موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش، این قراردادها در سفر سه‌روزه هیئتی از تاجران افغانستان به تاشکند امضا شده است.

در این گزارش آمده است که دو طرف در حال برنامه‌ریزی برای تشکیل یک شورای تجارت میان افغانستان-ازبیکستان هستند که ۱۸ شرکت افغانستان نیز عضو آن خواهد بود.

تایمز آسیای مرکزی در این گزارش گفته است که ارزش بازار واردات افغانستان به ۷ میلیارد دالر می‌رسد.

این روزنامه همچنین افزوده است که واردکنندگان افغانستان تقاضای شان بیش‌تر به محصولات کشاروزی، موادغذایی پروسس شده، منسوجات، چرم، قطعات الکترونیکی و مصالح ساختمانی است.