ویډیوګانې

د ۱۴۰۲ د غبرګولي پنځلسم د ۱۰ بجو خبرونه

شپږ میاشتې مخکې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله او همدارنګه له دوو میاشتو راهیسې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکونکي هم نه شي کولی چې خپلو دفترونو ته ولاړې شي – هغه بندیزونه چې سیګار وايي، په افغانستان کې يې د نړیوالو مرستو د دوام مخه ډب کړې ده.