ویدیو ها

«سمیع مهدی در دیدار با تاریخ»: گفتگو با یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان

در این برنامه «سمیع مهدی در دیدار با تاریخ» با محمد یونیس قانونی معاون پیشین رییس جمهور و رییس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان به در مورد نقشش در مقطع‌های مهم ۲۰ سال گذشته از کنفرانس بن تا هردو لویه جرگه‌، انتخابات‌های ریاست جمهوری، رقابت‌های میان جناحی با داکتر عبدالله و مارشال فهیم، رفتن با حنیف اتمر، و برگشت طالبان به قدرت بحث شده است.