افغانستان

سه موضع متناقض در رابطه به حضور داعش در بیست روز گذشته از سوی طالبان

طالبان در درازای بیست روز، سه موضع متناقض در رابطه به حضور داعش در افغانستان داشته‌اند.

داعش شاخه‌ای خراسان هم‌چون بزرگ‌ترین تهدید نظامی در برابر حاکمیت طالبان در افغانستان گفته شده است گروهی که با انجام حمله‌های مرگ‌بار نه تنها که غیر نظامیان بلکه مقام های طالبان را نیز نشانه گرفته است.

در حالی که جهان نیز تهدید‌های برخاسته از داعش شاخه خراسان را جدی گفته‌اند، اما طالبان همواره در باره حضور و فعالیت های داعش با تناقض هایی موضع گیری کرده‌اند.

از این میان تنها در درازای بیست روز گذشته طالبان سه موضع گیری متفاوت در باره حضور و فعالیت های داعش در افغانستان داشته‌اند.

وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز گذشته در پنجشیر گفت که داعش در افغانستان حضور ندارد و هیچ کسی حضور داعش را در افغانستان ثابت ساخته نمی‌تواند. اما دو روز پیش از این وزارت دفاع طالبان گفت که جنگ جویان داعش از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند و حمله‌ها را راه اندازی می‌کنند.

محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان گفت: «هیچ داعشی در افغانستان حضور ندارد و هیچ کسی حضور آنرا در افغانستان اثبات کرده نمی‌تواند.»

اما دو روز پیش وزارت دفاع طالبان حضور داعش را در افغانستان ثابت شده اعلام کرد و گفت که ریشه های داعش افغانستان از پاکستان آب می‌خورند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان افزود: «ما مواردی داریم که داعش از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شود و از خاک پاکستان در برابر ما استفاده می‌شوند و این رویدادها از آن کشور تنظیم می‌شوند. پاکستان باید در این باره پاسخ بدهد.»

هم‌زمان با این؛ امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه‌ای طالبان چند روز پیشتر گفت که سه کشور به کار مسیر دهی داعش در افغانستان همکاری می‌کنند.

داعش شاخه خراسان از ۶ جنوری تا هفتم ماه می سال ۲۰۲۴ مسوولیت خونین ترین حمله‌ها را نه تنها که در افغانستان بلکه در روسیه، ایران و پاکستان نیز برعهده گرفته است.

داعش در کنار سایر حمله‌ها، مسئوولیت حمله در پایگاه سنتی طالبان در حوزه اول قندهار را پذیرفت و ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان نیز این رویداد را به آمو تایید کرد که داعش آنرا انجام داده است.

در تازه ترین مورد حمله بر مسجد شیعیان در هرات و دو روز پیش مسوولیت هدف قرار دادن کاروان نیرو های طالبان در بدخشان را نیز داعش پذیرفته است.

در تاریخ ۶ جنوری سال‌جاری میلادی داعش در محل دشت پرچی کابل با انفجار مواد انفجاری جاسازی شده ۵ تن را کشت و بیست نفر دیگران را زخمی کرد، داعش همچنین در تاریخ ۲۱ مارچ ۲۰۲۵ داعش در حوزه اول قندهار انتحاری انجام داد که در آن رویداد ۴۳ نفر کشته و ۴۵ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

در ادامه حمله‌های داعش این گروه همچنان در ۳۰ اپریل ۲۰۲۴ مسجد شیعه ها در گذره ولایت هرات مسئولیت آن را پذیرفتند که در آن رویداد شش تن جان باختن و بالاتر از ده تن دیگر زخمی شدند. از همین رو داعش در تاریخ ۷ می سال روان میلادی حمله در بدخشان را نیز مسئولیت گرفت که در این حمله نیز سه تن جان باختند و شش تن دیگر زخم برداشته‌اند.

با آن‌که در سه ماه گذشته داعش مرگ‌بارترین رویداد های انفجاری را در کشور به عهده گرفته اند، تناقض دیدگاه مقام های طالبان در رابطه به حضور یا عدم حضور این گروه در افغانستان به معنای چیست؟

در همین حال برخی ها ادامه پشتیبانی ها از داعش شاخه خراسان را نگران کننده می‌دانند.

سلیم پیگیر، آگاه سیاسی می‌گوید: «شبکه های داعش در افغانستان فعال است، اما جغرافیا را در اختیار ندارد. برخی کشور های جهان از داعش حمایت می‌کنند.»

به تازگی یافته‌های شبکه تحلیلی اوراسیا نشان می‌دهد که در بیش از دونیم سال گذشته، ۴۲۹ تن در افغانستان در رویدادهای مرتبط به داعش کشته شده‌اند.

بربنیاد اطلاعات این شبکه، پس از حاکمیت طالبان بیش از ۲۰۰ غیرنظامی و ۵۸ عضو طالبان در حمله های داعش کشته شده اند.