ویدیو ها

دیدبان کابل: زمین‌لرزه‌های هرات؛ چرا این رویدادها مرگبار و ویرانگر بودند؟

در این برنامه دیدبان کابل، به زمین لرزه های فاجعه بار در هرات پرداخته شده است و افزون بر بحث در باره تاریخ زمین لرزه ها در هرات، از مهمانان برنامه، پرسیده شده است که جغرافیای هرات چقدر زلزله خیز است و آیا انتظار چنین زمین لرزه های مرگبار و ویرانگر در این ولایت میرفت؟