ویدیو ها

«سمیع مهدی در دیدار با تاریخ»؛گفتگو با لیزا کورتس، مقام بلندپایه پیشین شورای امنیت ملی امریکا

در این برنامه «سمیع مهدی در دیدار با تاریخ» با لیزا کورتس، رییس پیشین بخش آسیای جنوبی و آسیای مرکزی شورای امنیت ملی امریکا، گفت وگو شده است.

در این گفتگو به جزییات و شیوه پیشبرد مذاکرات صلح امریکا با طالبان زیر مدیریت زلمی خلیل زاد پرداخته شده است و پرسیده می شود که آیا نتیجه این مذاکرات و توافق نامه دوحه باید چنین می بود؟ سیاست امروز و فردای امریکا در برابر افغانستان، نقش کشورهای همسایه و‌ منطقه در افغانستان و رابطه این کشورها به ویژه چین و روسیه با طالبان بخش های دیگری این گفتگو را می سازند.