افغانستان

کمیسر اتحادیه اروپا: وضعیت سیلاب‌زده‌گان در افغانستان را از نزدیک زیر نظارت داریم

یانز لنارچیچ، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مدیریت بحران گفته است که وضعیت برخاسته از سیلاب «ویرانگر» در افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارند.

این مقام اروپایی تاکید کرده است که اتحادیه اروپا آماده «استقرار کمک‌های اضطراری است.»

آقای لنارچیچ افزوده است که ارزیابی‌های نخستین به هدف شناسایی خسارات و نیازهای فوری به آسیب‌دیدگان ادامه دارد.

برنامه جهانی غذا گفته است که در سیلاب‌های اخیر در بغلان ۳۰۰ تن جان باخته اند.