بازرگانی

ملل متحد برای حفاظت از جنگل‌های پسته به افغانستان کمک می‌کند

سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد می‌گوید افغانستان را در بخش نگهداری از جنگل‌های پسته کمک می‌کند.

این نهاد می‌گوید که افغانستان زمانی بیش از ۴۵ هزار هکتار درخت پسته داشت اما به دلایل‌های مختلف در مقیاس بزرگ جنگل زدایی انجام شده است.

سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد تاکید می‌کند که افزون بر کمک در بخش حفاظت از جنگل‌ها، خانواده‌های کشاورز در شمال غرب افغانستان را نیز کمک خواهد کرد.

۶ میلیون تن به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند

این درحالی است که اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید که کمبود بودجه برای ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان یک مساله جدی است.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که به علت کمبود منابع مالی، یک میلیون زن و دختر لوازم بهداشتی دریافت نکرده‌اند.

این نهاد ملل متحد می افزاید که در سال روان میلادی، بیش از شش میلیون تن به آب آشامیدنی صحی و سه و نیم میلیون تن به خدمات بهداشتی دسترسی نخواهند داشت.

در همین حال؛ برنامه توسعه‌ای ملل متحد می‌گوید که ۲۵ زن متشبث افغانستان در یک کارگاه آموزشی سه روزه در بخش تجارت‌های کوچک و میانه آموزش دیده‌اند.

این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این زنان از میان ۶۰ زن از باشندگان کابل، پروان و میدان وردک تبلیغات آنلاین، برندسازی و فروش کالا از طریق انترنت را آموزش دیدند.

این درحالی است که طالبان زنان افغانستان را از آموزش، تحصیل و کار در نهادهای غیر حکومتی ممنوع کرده اند.