افغانستان

توماس وست با مقام‌های امارات متحده در مورد «منافع مشترک» در افغانستان گفتگو کرد

وزارت خارجه امارات متحده گفته است که توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با لانا نصیبه، معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی و سالم الذابی، مشاور وزیر امور خارجه دیدار کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه امارات متحده این دیدار را «سازنده» خوانده و آمده است که آنان در مورد تلاش‌های مشترک در زمینه اجرای آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان مبنی بر تعیین نماینده ویژه این سازمان در افغانستان گفتگو کرده‌اند.

طبق بیانیه وزارت خارجه امارات متحده، دو طرف همچنین در مورد مسایل امنیتی در افغانستان و حقوق زنان گفتگو کرده‌اند.

در همین حال نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز در اکس گفته است که در این دیدار با مقام‌های امارات متحده عربی در باره منافع مشترک در افغانستان گفتگو شده است.

او همچنین بر دیدگاه‌های همسو در مورد اقتصاد، وضعیت امنیتی و نیاز به دیپلماسی واحد تاکید کرده است.

آقای وست گفته است که از تمام کارهایی که امارات متحده عربی برای حمایت از مسیری به سوی آینده‌ روشن برای همه مردم افغانستان انجام می‌دهد، قدردانی می‌کنند.