افغانستان

معاون ملل متحد با متقی در باره نشست دوحه گفتگو کرد

طالبان می‌گویند که امیر خان متقی وزیر خارجه آنان امروز یکشنبه در کابل با روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در باره نشست سوم دوحه، دستور کار و ترکیب این نشست گفتگو کرد.

وزارت خارجه طالبان به نقل از خانم دیکارلو افزوده است که در نشست سوم دوحه قرار است روی مسایل مالی و بانکی، مبارزه با مواد مخدر و کشاورزان گفتگو شود.

در حالی که ملل متحد تا اکنون در باره این دیدار چیزی نگفته است، طالبان می‌گویند که این مقام ارشد ملل متحد گفته است که «هدف اصلی» نشست سوم دوحه «عادی سازی روابط جامعه جهانی» با افغانستان است.

این در حالی است که جامعه جهانی همواره بر برداشته شدن محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان و دختران تاکید کرده است.

امیر خان متقی در این دیدار گفته است که آنان «روابط خوبی» با نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) دارند.

طالبان همچنین گفته‌اند که سازمان ملل متحد باید نماینده آنان را در این سازمان بپذیرند و موانعی در این زمینه باید برطرف شود.

در همین حال متقی مدعی شده است که آنان خواهان «حضور معنادار» در این نشست بود و تنها «شرکت تشریفاتی مفید» نیست.