بازرگانی

کشاورزان کنر: سیلاب به زمین‌ها آسیب زد و کانال‌های انتقال آب را ویران کرد

کشاورزان در ولایت کنر می‌گویند که سرازیر شدن سیلاب‌های پسین به زمین‌های کشاورزی آنان آسیب رسانده است.

این کشاورزان تاکید می‌ورزند که این سیلاب‌ها نه تنها زمین‌های کشاورزی آنان بل، کانال‌های آب را نیز ویران کرده است.

آنان از نهادهای مددرسان می‌خواهند که برای ساخت پل و پلچک‌هایی که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولایت ویران شده‌اند به آنان کمک کنند.

کانال تاریخی سالار در ولایت کنر از کانال‌هایی است که برای بسیاری از مردم کنر آشنا است، کانالی که گفته می شود سه هزار جریب زمین را آب یاری می‌کرد، اما حالا بارش باران و سرازیر شدن سیلاب‌های پسین در ولایت کنر بخش‌هایی از این کانال را ویران کرده است.

گل رحمان، یکی از کشاورزان در ولایت کنر می‌گوید: «سیلاب‌هایی که سرازیر شد، باران‌هایی که بارید و ژاله‌های که برخورد کرد خرابی به بار آورده است. یک جای را نه بلکه ده‌ها جای را تخریب کرده است.»

این کشاورزان از نهادهای مددرسان می‌خواهند که برای ساخت این کانال به آنان کمک کنند.

میا الرسول، یک کشاورز دیگر در کنر گفت: «درخواست کل مردم از دولت این است که در بخش دیوارهای استقامتی از مردم درخواستی بگیرد و به آن رسیدگی کند.»

مقام‌های محلی طالبان در ولایت کنر نیز این چالش‌ها را رد نمی‌کنند.

دوست محمد حنفی، مسئول ریاست کشاورزی کنر افزود: «ما از ریاست حوادث و همچنان شهرداری‌های این ولایت کار گرفته‌ایم و آنان با ما همکاری کرده‌اند. از موسسات هم همکاری گرفته‌ایم و آنان نیز با ما همکاری کرده‌اند.»

سرازیرشدن سیلاب‌ها نه تنها در کنر بلکه در ولایت‌های دیگر نیز به زمین‌های کشاورزی آسیب رسانده است.

در کنار سیلاب‌ها، هجوم ملخ به ویژه در ولایت‌های شمالی کشور به زمین‌های کشاورزی، آسیب فراوانی رسانده است.