فرهنگ و هنر

انستیتوت موسیقی افغانستان در اروپا کنسرت برگزار می‌کند

احمد سرمست، رییس انستیتوت موسیقی افغانستان می‌گوید که از اول تا دوازدهم سپتامبر در سویس شش کنسرت برگزار خواهد شد.

او در ادامه گفت که قرار است نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در تاریخ یازدهم سپتامبر با اجرای نوازندگان انستیتوت موسیقی افغانستان در جینوا کار خود را آغاز کند.

به گفته آقای سرمست، قرار است ارکستر انستیتوت موسیقی افغانستان یک کنسرت مشترک با هنرمندان ایرانی در آلمان زیر نام «آزادی صدای توست» نیز برگزار کند.