فرهنگ و هنر

عزت الله زواب شاعری از ننگرهار از چهار ماه به این‌سو در زندان طالبان است

طالبان از چهار ماه به این‌سو عزت الله زواب یکی از شاعران و بنیان گذار مجله مینه را در ولایت ننگرهار زندانی ساخته‌اند.

پسر این شاعر در تماسی به آمو می‌گوید که نگران صحت پدرش است.

برخی از شاعران، نویسندگان و فرهنگیان در ولایت ننگرهار نیز از طالبان می‌خواهند که آقای زواب را هرچه زودتر از زندان آزاد سازند.

عزت الله زواب یکی از شاعران شناخته شده‌ی ننگرهاری و بناین گذار مجله مینه در اواخر ماه جنوری سال روان میلادی از سوی طالبان بازداشت شد.

نصرت ارمان پسر عزت‌الله زواب می‌گوید: «پدرم به روز بیست و چهارم ماه جنوری بازداشت شد، در ابتدا طالبان گفتند که زود رها خواهد شد، اما تا هنوز مشخص نیست که چی زمانی رها خواهد شد؟»

برخی از فرهنگیان و خبرنگاران در ننگرهار نیز از طالبان می‌خواهند هر چه زودتر آقای زواب را از زندان آزاد سازند.

رحمت الله یارمل مسئول پیشین نویسندگان و خبرنگاران در زون شرق می‌گوید: «خبرنگاران، شاعران و نویسندگان در هرجامعه از افراد بی دفاع هستند و آنان تنها درد های دل شان را نوشته می‌کنند و عزت الله هم در هر حکومت مشکلات جامعه را به مردم ارایه کرده است.»

برخی از دوستان و نزدیکان آقای زواب می گویند که تا هنوز علت بازداشت او نیز از سوی طالبان مشخص نشده است.

شکرالله پاسون خبرنگار می‌گوید: «آقای عزت الله زواب را که من از بیست سال بدینسو می‌شناسم یک شاعر ریالیست است و با بازداشت او نه تنها که من بلکه تمام خبرنگاران و فرهنگیان افغانستان ناراحت هستند.»

طالبان تا هنگام پخش این گزاش حاضر نشدند تا در مورد بازداشت آقای زواب دیدگاه شان را شریک بسازند، اما خانواده این شاعر می گوید که او بیمار بود و اکنون نیز نگران صحت اش هستند.