افغانستان فرهنگ و هنر

طالبان تندیس عبدالعلی مزاری را در چهارراهی پل‌سوخته «تخریب کردند»

طالبان تندیس عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان را در چهارراهی پل سوخته در شهر کابل، «تخریب کرده‌اند».

باشندگان محل می‌گویند که افراد طالبان جمعه-شب (۱۵ سرطان) این تندیس را «تخریب کردند».

این باشندگان می‌گویند افراد طالبان نخست صورت تندیس عبدالعلی مزاری و یارانش را با برمه تخریب کردند و سپس بر آن گج پاشیدند.

گفتنی است که تندیس عبدالعلی مزاری و چند تن از یارانش در چهارراه موسوم به «شهید مزاری» مزین بود.

این در حالی است که افراد طالبان پیش از این تصویر شاه امان الله خان که از او به عنوان غازی و گیرنده استقلال افغانستان از بریتانیا در میان شهروندان کشور یاد می‌شود و عبدالغفار خان از رهبران پشتون را نیز در گذرگاه تورخم تخریب کردند و به جای آن، پرچم خود را بر آن کشیدند.

شماری از شهروندان کشور این اقدام‌های طالبان را در «دشمنی با نمادهای ملی، شخصیت‌های کشور، فرهنگ و تاریخ افغانستان» می‌دانند و می‌گویند که طالبان در پی نابودسازی نمادهای ملی کشور هستند.

از طرفی هم این شهروندان می‌گویند که این نمادها و شخصیت‌ها یادآورنده شجاعت و جان‌فشانی‌های مردم افغانستان در تاریخ کشور است و تخریب آن‌ها «دشمنی با تاریخ کشور است».