فرهنگ و هنر

دادگاه ایران: حکم اعدام توماج صالحی قابل استیناف خواهی است

مرکز رسانه قوه قضاییه ایران گفته است که حکم محکومیت توماج صالحی، آوازخوان رپ ایرانی که ترانه‌های اعتراضی خوانده بود از سوی «شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان» صادر شده است، بدوی و قابل استیناف خواهی در دیوان عالی کشور است.

در اعلامیه این دادگاه آمده است که در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او، موضوع «تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی» بررسی خواهد شد.

با این وجود حکم او با یک درجه تخفیف به «حبس طول المدت» تبدیل خواهد شد.

بر اساس اعلامیه مرکز رسانه قوه قضاییه ایران «حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری توماج صالحی، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.»

امیر رئیسیان، وکیل آقای صالحی، روز گذشته به رسانه‌ها اعلام کرده بود که موکلش پیش از این نه تنها به اعدام، بلکه به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت‌های هنری نیز محکوم شده بود.

این حکم واکنش‌های تند و گسترده‌ای را در میان شهروندان ایران برانگیخته بود.

توماج صالحی به خاطر ترانه‌های اعتراضی‌اش علیه دولت ایران و نیز آهنگ اعتراضی‌اش در برابر طالبان، که در آن از مردم افغانستان خواسته بود در برابر طالبان متحد شوند، شناخته شده است. او بارها بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفته و در حال حاضر در زندان دستگرد اصفهان زندانی است.