فرهنگ و هنر

الفت آهنگ آوازخوان معروف افغانستان درگذشت

الفت آهنگ، آوازخوان، استاد موسیقی و آهنگ ساز، از اثر بیماری که داشت درگذشت.

پسر وی، قیس الفت،‌ در نوشته‌ای در فیسبوک خبر درگذشت پدرش را تایید کرده است.

الفت آهنگ در سال ۱۳۴۶ نزد استاد سرآهنگ فراگیری هنر موسیقی را آغاز کرد و سپس به هند رفت، جایی که ۱۲ سال این هنر را نزد استادان هندی فراگرفت.

در سال ۲۰۱۹ میلادی، مدال افتخاری میر مسجدی خان از سوی رییس جمهور پیشین به وی اهدا شده بود.

او سال‌ها پیش کشور را ترک کرده و به کانادا مهاجرت کرده بود.

او بیش از ۶۰۰ آهنگ سروده بود و برای بسیاری از آوازخوانان آهنگ‌هایی نیز ساخته بود.