افغانستان

سیگر: در سه ماه گذشته طالبان مقام‌ها و نظامیان پیشین را هدف قرار داده اند

نظامیان پیشین افغانستان. عکس از وزارت دفاع ملی حکومت پیشین.

سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید که در سه ماه گذشته، طالبان مقام ها و نظامیان پیشین را هدف قرار داده اند.

سیگر با استناد به یافته های «پروژه گردآوری اطلاعات مربوط به رویداد و مکان وقوع درگیری مسلحانه» می‌گوید که از اول جنوری تا بیست و هشتم ماه فبروری سال روان میلادی کم از کم بیست و شش مقام و نیروی امنیتی و دفاعی حکومت پیشین از سوی طالبان کشته، شکنجه، بازداشت و یا هم ناپدید شده اند.

با سقوط دولت پیشین در کنار چالش های دیگر؛ بی سرنوشت ماندن هزاران نیروی امنیتی و دفاعی دولت پیشین که سال ها در برابر طالبان جنگیده بودند یکی از مهم ترین چالش ها در برابر این نیروها و خانواده های شان بوده است.

طالبان هرچند عفو عمومی را اعلام کرده اند، اما سیگر می گوید که در سه ماه گذشته طالبان به هدف قرار دادن مقام ها و نیروهای دولت پیشین ادامه داده اند.

نظامیان پیشین خواهان رسیده گی جدی جامعه جهانی به این معضل هستند.

فرید احمدی فرمانده پیشین قول اردوی عملیات های خاص یا کماندو می‌گوید: «خواست نظامیان پیشین از سازمان ملل و از رسانه های این است که طالبان را در برابر این جنایت بشری، مسوول و پاسخگو قرار بدهند.»

برخی از نظامیان پیشین که نمی خواهند نام های شان گرفته شوند، می گویند که اکنون در افغانستان در یک شرایط بد اقتصادی به سر می برند و در بسیاری از حالت ها همچون یک زندانی زندگی می کنند و توان بیرون شدن از کشور را نیز ندارند.

نعمت الله بیژن آگاه روابط جهانی می‌گوید: «یک تعداد زیاد شان در شرایط سختی زندگی های شان را به پیش می برند، یک عده شان بدون موجب زندانی می شوند و یک تعداد شان هم به قتل رسیده اند که نگرانی را در مورد مصوونیت آنان بیشتر ساخته است.»

اما طالبان همواره چنین گزارش ها را بی بنیاد گفته اند، اکنون خواست ها این هستند که عاملان قتل و شکنجه نیروهای دولت پیشین باید شناسایی شوند.

عزیزالدین معارج دیپلومات پیشین می‌گوید: «یک تعداد نظامیان سابق به طور مرموز کشته می شوند و موضوع قتل اینان را باید بررسی کنند و به مردم و میدیا نشان بدهند که علل و عوامل آن کی ها هستند و به چی علت کشته می شوند؟»

پس از سقوط حکومت پیشین، نیروهای امنیتی و دفاعی دولت پیشین که شمار شان ۳۵۰ هزار تن تخمین زده می شد به هر سو پراگنده شدند، شماری از آنان ترک کشور کردند، اما شمار دیگر آنان در داخل کشور ماندند.

پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز طالبان را به بازداشت های خود سرانه و شکنجه نظامیان پیشین متهم کرده است.