افغانستان

وزارت خارجه امریکا: مشروعیت طالبان بستگی به رفتار آنان با زنان افغانستان دارد

معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که مشروعیت طالبان از سوی جامعه جهانی بستگی به رفتار آنان با زنان افغانستان دارد.

ودانت پاتل تاکید می‌کند تا هنگامی که نیمی از جمعیت افغانستان مانند نیمی دیگر از حقوق برابر برخوردار نشود، نه تنها سبب عقب ماندگی این کشور می‌شود، بلکه مانع به رسمیت شناختن آنها از سوی جامعه جهانی خواهد کرد.

او که در یک نشست خبری سخن می‌گفت افزود که مشروعیت طالبان از سوی جامعه جهانی بستگی به رفتار آنان با زنان افغانستان دارد.

پاتل خاطرنشان کرد: «ما همچنان ابزارهایی در اختیار داریم تا طالبان را پاسخگو نگهداریم. قبلا هم گفته‌ام که این بستگی به رفتار طالبان در قبال زنان و دختران دارد. این بخش کلیدی خواست اعلام شده آنان برای پذیرش و مشروعیت بین المللی‌شان است.»

وزارت خارجه امریکا از طالبان می‌خواهد که هر چه زودتر سیاست‌های خود را در برابر زنان تغییر دهند.

طالبان از دو سال بدین‌سو دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم ساخته‌اند و سال پار دانشگاه‌ها نیز به روی دختران بسته شدند.

زنان افغانستان اجازه کار در نهادهای غیردولتی به شمول دفاتر سازمان ملل را نیز از دست داده‌اند.

به تازگی ریچارد بنت؛ گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود گفته است که طالبان ۵۰ دستور برای سلب آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان صادر کرده‌اند.