ایام ویدیو ها

ایام: معیارهای طالبان برای تطبیق حکم قصاص چیست؟

ظاهرا طالبان از اعدام در حضور مردم دست بردار نمی شوند. به تازه‌گی طالبان گفتند که یک مرد را به جرم قتل چهار تن در لغمان، قصاص کردند. این دومین حکم قصاص از سوی طالبان در دو سال گذشته است که به گونه رسمی تایید شده است. اما طالبان درباره چگونگی بررسی اتهام‌ها بر این شهروند افغانستان جزییاتی به دست نداده اند. باورها این است که آغاز دوباره تسلط طالبان بر افغانستان، ظاهرا به نظام حقوقی و قانونی افغانستان نقطه پایان گذاشت.

بنیاد نظام حقوقی طالبان چیست؟ معیارها برای تطبیق حکم قصاص چیست؟

طالبان با چنین اقداماتی به دنبال چی هستند؟

آیا این مجازات‌ها اسلامی است یا طالبانی؟

گرداننده برنامه حسیبه اتکپال این موضوع را با سیداکبر آغا فرمانده پیشین طالبان و علی امیری پژوهشگر مطالعات اسلامی بحث کرده است.