افغانستان

هیئت بلندرتبه‌ی ملل‌متحد وضعیت افغانستان را ارزیابی می‌کند

یک هیئت بلندرتبه‌ی سازمان ملل‌متحد وضعیت افغانستان را ارزیابی و آن‌را به مجمع عمومی این سازمان گزارش می‌کند.

این هیئت اعضای کمیته مشورتی مالی و اداری ملل‌متحد استند که به کابل سفر کرده‌اند.رییس این کمیته گفته است که با ارزیابی فعالیت‌های یوناما، به دنبال شناسایی، اولویت‌های افغانستان و پیشنهاد آن به مجمع عمومی ملل‌متحد استند.

یک عضو دیگر این کمیته هم افزوده است که پس از کابل به ولایت‌های دیگر از بهر ارزیابی وضعیت از نزدیک سفر می‌کنند.

سرپرست وزارت خارجه طالبان که با این هیئت دیده که گفته است که طالبان نمی‌خواهند مردم به کمک‌های درازمدت بشردوستانه بیرونی وابسته باشند.

اعضای کمیته مشورتی مالی و اداری ملل‌متحد به کابل رفته اند تا وضعیت افغانستان را بررسی کنند. این هیئت نخست با سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل دیده‌است. وزارت خارجه طالبان گفته، این گفت‌وگو متمرکز بر نمایندگی ملل‌متحد در افغانستان، موثریت کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های انکشافی بوده‌است.

رییس کمیته مشورتی مالی و اداری ملل‌متحد گفته است که با ارزیابی امور یوناما، در پی شناسایی اولویت‌های افغانستان و پیشنهاد آن به مجمع عمومی این ملل‌متحد است. اولویت‌هایی که برخی زنان می‌گویند، باید از زبان مردم افغانستان شنیده شود نه طالبان.

هدیه صاحب‌زاده، فعال حقوق زنان در این باره گفت: «گزارش را از زبان خود مردم افغانستان بشنوند؛ به ویژه زنان که قربانی اصلی این معضلات استند. اطلاعاتی را که طالبان با هیئت سازمان ملل‌متحد شریک می‌سازند، تمام آن برای دریافت پشتیبانی ملل‌متحد و سفیدنمایی خود شان است.»

یک عضو دیگر کمیته مشورتی مالی و اداری ملل‌متحد از سفر این هیئت به ولایت‌های دیگر افغانستان نیز سخن‌زده و افزوده که با بررسی وضعیت از نزدیک، پیشنهادهایی را به نهادهای مربوط به این سازمان ارائه خواهند کرد. با این حال، در شرایطی که زنان از کار و آموزش محروم‌اند و با محدودیت‌های فراوان طالبان روبه‌رو؛ امیر خان متقی برای هیئت ملل‌متحد گفته که زنان در بخش سکتور خصوصی نقش برجسته‌ای دارند.

راحیل تلاش، فعال حقوق زنان گفت: «طالبان جهان را با این که دنیا گل‌و گل‌زا است، گول می‌زنند. تهیه گزارش زمانی نتیجه‌آور خواهد بود و گزارش خوب و واقعی تهیه خواهد شد که این گزارش از زبان مردم به خصوص زنان باشد، قشری که همه روزه قربانی می‌دهد و حقوق شان پایمال شده‌است.»

سرپرست وزارت خارجه طالبان به هیئت ملل‌متحد گفته است که طالبان نمی‌خواهند مردم در درازمدت وابسته به کمک‌های بشردوستانه بیرونی باشند؛ در شرایطی که سازمان ملل‌متحد گفته برای سومین سال پیهم پس از به قدرت رسیدن طالبان، بیشتر از بیست میلیون شهروند افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه استند. به تازگی برنامه جهانی خوراگ گفت که یک-سوم جمیعت افغانستان در گرسنگی به سر می‌برند.

مریم، یکی از باشندگان کابل گفت: «از هیئت ملل‌متحد درخواست کردیم که یک بررسی جدی انجام بدهد؛ به خصوص روی زنان که مشکلات شان زیاد است، در ضمن این که کار از آن‌ها گرفته شده. برای دختران تحصیل وجود ندارد، دختران از مکتب و دانشگاه ماندند. بسیار مشکلات؛ فعلاً، روح و روان آن‌ها خراب شده است. باید یک تصمیم جدی بگیرند برای زنان.»

نوید، باشنده کابل افزود: «از هیئت که به افغانستان از سوی ملل‌متحد آمده است، می‌خواهیم در زمینه برداشتن محدودیت‌ها بر زنان تلاش کنند و برای فراهم‌سازی زمینه کار برای زنان کوشش کنند.»

برخی فعالان حقوق بشر می‌گویند، ملل‌متحد باید تصویر واقعی افغانستان را در میان مردم در شرایط دشوار و زنان تا گلو غرق در محدودیت‌های طالبان بجوید؛ نه اطلاعاتی که طالبان به خورد این سازمان بدهند.