ایام ویدیو ها

ایام: تفاوت‌ها و شباهت‌های طالبان، القاعده و داعش در چیست؟

در این برنامه گرداننده حسیبه اتکپال با مهمانان برنامه خواجه بشیر احمد انصاری استاد دانشگاه و نظیف شهرانی استاد دانشگاه تفاوت‌ها و شباهت‌های طالبان را با گروه‌های اسلام‌گرای مسلح در منطقه بحث کرده است.