افغانستان

ملا هبت‌الله: «ما کسانی را می کشتیم که پیش روی کفار در حرکت بودند»

هبت الله آخندزاده رهبر طالبان در تازه ترین سخنانش که متن آن از سوی تلویزیون ملی زیر اداره طالبان نشر شده است، ادعا است که آنان در گذشته قصد کشتن هیچ شهروند افغانستان را نداشته‌اند، اما اگر کسانی کشته شده، علت این بود که «پیش روی کفار در حرکت بودند».

بر بنیاد متن نشر شده از سوی تلویزیون ملی زیر ادراه‌ی طالبان، امیر طالبان ادعا کرده است که پس از تسلط بر افغانستان، آن‌ها همه مخالفان شان را «بخشیدند» و «با آنان به گونه‌ی برادر» زندگی می‌کنند.

او افزوده است: «در گذشته هم هدف ما کشتن افغانان نبود و اینک نیز اراده دادن تکلیف به آنان نداریم و افغانان که در گذشته به دست ما کشته شده اند، به دلیل ستر بوده است؛ چون آنان پیش روی کفار در حرکت بودند.»

او همچنین از وزیرانش توصیف کرده و گفته است: «وزیران من همیشه از من اطاعت می‌کنند و من از آن‌ها بسیار راضی هستم.»

به گزارش تلویزیون ملی زیر اداره طالبان، رهبر طالبان این سخنان را در هفدهم ثور در برنامه هماهنگی میان مدرسه‌های دینی و نهادهای تخصصی در شهرک عینو مینه قندهار بیان کرده است

در این سخنرانی، هبت الله آخندزاده مردم را به اجرای دستورها و فرمان‌های خود تشویق کرده است.

رهبر طالبان از عالمان دین خواسته است که مردم را از «نافرمانی از رهبران خود منصرف کنند.»

طالبان ادعای عفو عمومی را بارها مطرح کرده‌اند اما گزارش‌های بسیاری درباره بازداشت نظامیان پیشین و قتل و شکنجه آنان در زندان‌های طالبان نشر شده است.

یوناما در همین ماه در گزارش تازه‌اش گفته است که طالبان بازداشت، شکنجه و کشتار کارمندان و نظامیان حکومت پیشین را ادامه داده‌اند.

در گزارش یوناما آمده است که در سه ماه گذشته،‌ ۳۸ مورد بازداشت، ۱۰ مورد شکنجه و بدرفتاری و چهار مورد قتل فراقانونی کارمندان و نظامیان حکومت پیشین توسط طالبان را ثبت کرده است.

پس از سال ۲۰۰۱ میلادی و در جریان دولت پیشین، طالبان مسئول بیشترین شمار تلفات غیرنظامیان در افغانستان بوده اند.