افغانستان

سیگر: طالبان با گذشت هر روز دایره محدودیت‌ها را بر زنان را تنگ‌تر ساخته‌اند

طالبان شش ماه پیش مانع کار زنان در نهادهای غیردولتی در افغانستان شدند و از دو ماه بدینسو کارمندان زن در دفترهای ملل متحد نیز نمی‌توانند که به دفتر‌های کارشان بروند – ممنوعیت‌هایی که سیگر می‌گوید ادامه کمک‌های جهانی را به افغانستان با مشکلاتی روبرو ساخته است.

در بخشی از گزارش سیگر آمده است: «تخمین زده می‌شود که در حدود ۱۰ میلیون شهروند افغانستان در سال ۲۰۲۳ به کمک‌های اضطراری زمستانی نیاز دارند. اما تحویل کمک‌ها به دلیل محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در نهادهای غیردولتی با موانع روبرو شده است.»

در گزارش سیگر آمده است که طالبان با گذشت هر روز دایره محدودیت‌ها را بر زنان را تنگ‌تر ساخته‌اند.

اما برخی از مقام‌های پیشین بر این باورند که جامعه‌ی جهانی فشار لازم را بر طالبان وارد نمی‌کند.

صدیق صدیقی؛ معین پیشین وزارت امور داخله گفت: «جامعه جهانی باید مسوولیت بیشتری را در قبال وضعیت فعلی احساس کند. اقدامات جدی روی دست بگیرد و تمام موارد قطعنامه‌های شورای امنیت مبنی بر کایجاد یک دولت فراگیر باید عملی شود.»

نزدیک به دو سال از حاکمیت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما در این مدت هیچ کشوری، طالبان را به رسمیت نشناخته است.

احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، ایجاد یک حکومت فراگیر و قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های هراس‌افگن از مهم‌ترین خواست‌های جامعه جهانی از طالبان است، اما طالبان نیز در مقابل خواست‌هایی دارند.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه معتقد است: «طالبان در مقابل خواهان به رسمیت شناختن، رفع تحریم‌های مقام‌هایشان و آزادی پول‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان هستند که برای من اینطور معلوم می‌شود که در میان خواست دو طرف یک فاصله طولانی وجود دارد.»

افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان و افزایش فاصله میان خواست‌های طالبان و جامعه جهانی بر زندگی شهروندان افغانستان سایه افگنده است، چنان‌که در گزارش بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان نیز آمده است که وضع محدودیت‌های طالبان بر گشت‌وگذار زنان سبب افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان شده است.
گ
در این گزارش آمده است که با این محدودیت‌ها، زنان نمی‌توانند که مراقبت‌های بارداری را به دست آورند و کودکان نیز از واکسین‌ها و خدمات بهداشتی به دور نگهداشته می‌شوند.

سیگر هفته گذشته در گزارشی دیگری گفته بود که کمک‌های ایالات متحده با سیستم صحی زیر اداره‌ی طالبان به هدر رفته و هیچ تاثیر مثبت روی زندگی مردم نداشته است. سیگر پیش از این گزارش کرده بود که طالبان از پول کمکی جامعه جهانی سوء استفاده می‌کنند.