افغانستان

انستیتوت صلح ایالات متحده: تهدیدات تروریستی علیه منافع امریکا از افغانستان پیوسته در حال افزایش است

انستیتوت صلح ایالات متحده در گزارشی گفته است که «تهدیدات تروریستی» علیه منافع ایالات متحده از افغانستان و پاکستان به طور پیوسته در حال افزایش است.

طالبان پیش از این گفتند که هیچ گروه هراس‌افکن در افغانستان حضور ندارد و آنان اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.

اما در این گزارش آمده است که افغانستانِ زیر اداره طالبان «فضای رو‌به رشدی» را برای گروه‌های تروریستی ایجاد کرده است.

انستیتوت صلح ایالات متحده می‌گوید: «داعش خراسان تهدیدی فزاینده با گستردگی فراتر از منطقه اکنون ظهور کرده است».

بر اساس این گزارش، تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) نیز به عنوان یک تهدید امنیتی منطقه‌ای بازگشته است.

این انستیتوت نوشته است، القاعده و بازسازی آن در افغانستان که «بدترین سناریو» خوانده می‌شود و تا اکنون محقق نگشته است؛ اما این گروه روابط خود را با طالبان حفظ کرده‌اند، از طرف آنان حمایت می‌شود و درخواست حمله‌ها علیه شهروندان متحدان ایالات متحده از جمله هند و منافع امریکا را کرده‌اند.

این انستیتوت فراهم کردن پناهگاه‌ها برای گروه‌های تروریستی و ترویج ایدولوژی‌های افراطی از سوی طالبان را نیز یک چالش ضد تروریزم عنوان کرده است.

انستیتوت صلح ایالات متحده در این گزارش که آن را بر اساس نتایج یافته‌های «گروه مطالعاتی ارشد مبارزه با تروریزم در افغانستان و پاکستان» ارائه کرده است، از سیاست‌گذاران امریکا خواسته است که تمرکز خود را بر ضد تروریزم برای کاهش تهدیدات بیش‌تر بسازند.

در این گزارش همچنین پیش‌نهاد شده است که ایالات متحده باید گزینه‌های سیاستی برای حفاظت از منافع‌اش در افغانستان و پاکستان با توجه به رقابت استراتژیک روی دست گیرد.

طالبان پیش از این گفته‌اند که با القاعده رابطه‌ای ندارند و داعش خراسان را در افغانستان سرکوب کرده‌اند.

اما در اعلامیه مشترک رییس جمهوران پاکستان و ایران که پس از سفر ابراهیم رییسی به اسلام آباد منتشر شد، آمده است که حضور گروه‌های تروریستی در افغانستانِ زیر اداره طالبان، تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان است.