ایام ویدیو ها

ایام: خواست‌ها برای بررسی سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان در برابر زنان

اداره‌ هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا گزارشی از شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان را نشر کرده است که در آن از دادگاه لاهه خواسته شده تا سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان در برابر زنان را هم‌چون یک جنایت در برابر بشریت بررسی کند.

در این گزارش آمده است که دادگاه لاهه می‌تواند که به شواهد و قربانیان جنایت‌های طالبان دسترسی مستقیم داشته باشد.

در این برنامه گرداننده عبدالمطلب فراجی این موضوع را با نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو بحث کرده است.