ویدیو ها

کاهش بازار فروش پنبه در هرات

پنبه یا طلای سفید پس از زعفران مهمترین محصول کشاورزی در ولایت هرات است. محصولی که در جهان شهرت زیادی دارد و بعد از زعفران سودآورترین گیاه در غرب افغانستان است.