افغانستان

شورای حقوق بشر ملل‌متحد گزارش ملی حقوق بشر افغانستان را تصویب کرد

شورای حقوق بشر ملل‌متحد گزارش ملی درباره‌ حقوق‌بشر در افغانستان را به تصویب رساند.

نصیراحمد اندیشه، نماینده‌ همیشگی افغانستان در جینوا می‌گوید که پس از بررسی‌های همه جانبه، ۲۴۳ توصیه از سوی ۷۰ کشور نشان دهنده بدتر شدن اوضاع حقوق‌بشری در افغانستان است.

آقای اندیشه تاکید می‌ورزد که باید آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسميت شناخته شود و هرگونه گفت‌وگو و تعامل با طالبان مشروط به رعایت حقوق‌بشری مردم افغانستان باشد.

در گزارش ملی از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان آمده است که طالبان با صدور بیش از ۲۰۰ فرمان، به‌ گونه جدی آزادی‌های اساسی مردم، به‌ویژه زنان و دختران را در کشور محدود کرده‌‌اند.

گزارشی که توجه‌ بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.

حالا نماینده‌ همیشگی افغانستان در جینوا خواهان به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده است.

نصیر احمد اندیشه در این باره گفت: «از کشورها می‌خواهیم آپارتاید جنسیتی را رسما به رسمیت بشناسند و از تدوین آن در پیش‌نویس کنوانسیون جنایات در برابر بشریت پشتیبانی کنند، زیرا این امر می‌تواند به عنوان ابزاری کلیدی برای پیشگیری و پیگرد قانونی عمل کند.»

در بررسی وضعیت حقوق‌بشری افغانستان در دوره‌ی چهارم، ۲۴۳ دیدگاه از سوی ۷۰ کشور جهان دریافت شده که از بدتر شدن وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان نگرانی کرده‌اند و پیشنهاد داده‌اند تا تحقیقات بی‌طرفانه و مستقلی در موارد شکنجه، بازداشت، کشتار و ناپدید شدن شهروندان افغانستان انجام شود.

نماینده‌ی افغانستان در جنوا می‌گوید: «در غیاب یک سیستم حقوقی و قضایی مستقل، هیچ‌گونه تحقیقات و پیگرد قانونی با اعتبار و مستقل در زمینه نقض و سواستفاده حقوق بشر نمی‌تواند صورت گیرد. تنها با ایجاد یک کارشیوه تحقیقی مستقل توسط شورای حقوق بشر قابل رسیدگی است تا از تحقیقات بی‌طرفانه و پاسخگویی در مورد نقض و سو استفاده حقوق بشر و نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی و جنایات بین‌المللی، اطمینان حاصل شود.»

از سویی هم شماری از زنان معترض در شمال افغانستان در تجمع اعتراضی طالبان را به تبعیض جنسیتی، مذهبی و قومی متهم می‌کنند.

این همه نگرانی‎ها در باره اوضاع حقوق بشری در حالی در افغانستان مطرح می‌شوند که به روز دوشنبه هفته گذشته شورای حقوق بشر ملل‌متحد در نشستی اوضاع حقوق بشری را در افغانستان به شدت نگران کننده خواند.

پیش از این دبیر کل ملل‌متحد نیز اوضاع حقوق بشری را در افغانستان نگران کننده خوانده است و گفته است که طالبان بیش از ۵۰ فرمان و یا دستوری صادر کرده‌اند که بر بنیاد آن آزادی‌های زنان و دختران یا سلب و یا هم محدود شده است.