افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر خواهان آزادی ۷ خبرنگار، استاد و فعال حقوق بشر شد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان رهایی فوری بازداشت شدگان فرهنگی و مدنی از سوی طالبان شد.

این کیسیون در خبرنامه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان از سوی طالبان نوشته است که طالبان باید، ذکریه اصولی، رسول پارسی، نرگس سادات، موسی شاهین، مرتضی بهبودی، سید محمد حسینی موسس بنیاد فرهنگی- هنری صدای هموطن و مطیع‌الله ویسا فعال آموزش و پرورش را از بند آزاد کنند.

این کمیسیون گفته است طالبان باید بی هیچ تعللی این افراد را که به علت فعالیت‌های فرهنگی، حقوق بشری و روشنگرانه بازداشت شده اند، رها کند.

در خبرنامه این کمیسیون همچنان از گزارش عفو بین الملل استقبال شده است و گفته شده است که جامعه جهانی باید به خواست های این سازمان توجه کند.

عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش که هفته گذشته پخش شد، از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرد و نوشت که مردم در افغانستان زیر تسلط طالبان به شدت زیر فشار قرار دارند و آزادی‌های زنان و رسانه‌ها محدود شده است.

بربنیاد آخرین گزارش این نهاد حقوق بشری وضعیت در افغانستان پس از تسلط طالبان، خشونت‌، فقر و خشکسالی در افغانستان افزایش داشته است.

عفو بین الملل، گفته است که هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از نیمه آگست سال ۲۰۲۱ تا ۱۵جون ۲۰۲۲ در حدود  ۲۳۷ مورد اعدام فرا قضایی را ثبت کرده است. چنان که در ماه دسمبر سازمان ملل متحد در حدود ۶۹ قتل فرا قضایی توسط طالبان که بیشتر اعضای جبهه مقاومت ملی بودند را گزارش داده است.

عفو بین الملل در این گزارش به تلفات بلند غیرنظامیان در حمله‌های هدفمندانه داعش شاخه خراسان بر گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان نیز اشاره کرده است.