ویدیو ها

خواست فعالان زن برای بازگشایی مکتب‌‌های دختران

شماری از زنان و دختران در کابل در یک گردهمایی اعتراض‌شان را به بسته ماندن مکتب‌ها روی کاغذها نوشته‌اند: طالبان دشمن دانایی دختران، مادر دانا کشور توانا، نه به تبعیض جنسیتی، دروازه‌های مکتب‌ها را به روی دختران باز کنید و نه به طالبان.