افغانستان

سیاف از طالبان خواست با مخالفان شان «هرچه زودتر» وارد گفتگو شوند

عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی در پیامی از طالبان خواسته است «مشکلات داخلی کشور با مخالفین» را «هرچه زود‌تر» از راه «مفاهمه و مذاکره» حل کنند.

او این کار را «اقدام عاقلانه» و فرصتی برای طالبان خوانده که اکنون در دسترس آنان است و «فردا» این فرصت را نخواهند داشت.

آقای سیاف در نوشته‌ای در فیسبوک خطاب به طالبان گفته است: «و به تعقیب آن همه یکجا در چوکات اصول ارجدار اسلامی وارزش‌های پذیرفته شده انسانی به‌سوی مردمی شدن نظام و کسب تایید و رضایت ملت و زدودن تشویش و پریشانی و وضعیت رقت‌بار مردم حرکت کنید و مسئوليت بزرگ شرعی و ملی خود را ادا نمایید.»

آقای سیاف هشدار داده است که اگر این کار از سوی طالبان انجام نشود، آنان این فرصت را از دست خواهند داد و نتیجه‌ آن در قدم نخست خود طالبان و سپس مردم کشور با «تباهی و بربادی محتوم و اجتناب ناپذیر» روبه رو خواهند شد.

با گذشت نزدیک به سه سال از تسلط طالبان بر افغانستان، تا اکنون هیچ کشوری اداره طالبان را به‌رسمیت نشناخته است.

تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران و تعهد طالبان به قوانین جهانی از جمله موضوعاتی هستند که بسیاری از کشورها آن‌ را همچون شرایط به رسمیت‌شناسی طالبان یاد کرده‌اند.