ویدیو ها

«۱۲ هزار تن در گذرگاه سپین بولدک حمالی می‌کنند»

مقام‌‌های طالبان در ولایت قندهار در جنوب کشور می‌گویند که در گذرگاه سپین بولدک که یکی از گذرگاه‌های مهم میان افغانستان و پاکستان است، حداقل ۱۲ هزار تن حمالی می‌کنند.

یکی از این افراد، محمدخان ۱۵ ساله، باشنده ولسوالی سپین بولدک است. او تنها سرپرست خانواده است و در گذرگاه سپین بولدک حمالی می‌کند.

او می‌گوید همه روزه چمدان‌ها و بارهای ده تا بیست کیلویی مسافران را بر شانه گذاشته و از یک سوی گذرگاه به سوی دیگر انتقال می‌دهد.