ویدیو ها

زنان و مردان در انتظار باز شدن گذرگاه تورخم

طالبان که خود گذرگاه تورخم را به روی رفت و آمد بسته بودند، دیروز وعده سپردند که گذرگاه تورخم روز پنجشنبه باز خواهد شد.

اما ظاهرا این بار پاکستان حاضر نیست این گذرگاه حیاتی را باز کند.