صحت

پزشکان شفاخانه‌ی ولایتی غزنی برای بیماران نسخه‌ی‌ رمزی (شفری) می‌نویسند

شماری از دارو فروشان در ولایت غزنی می‌گویند که در کنار برخی از پزشکان در معاینه خانه‌های شخصی، برخی از پزشکان شفاخانه‌ی ولایتی نیز برای بیماران نسخه‌های رمزی (شفری) می‌نویسند که این مورد، بیماران و همراهان شان را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند.

محمد داؤود، یکی از دارو فروشان در این باره می‌گوید: «از سوی داکتران شفاخانه‌ی ولایتی شهر غزنی به مریضان و مریض‌داران نسخه‌های رمزی (شفری) نوشته می‌شود که اصلن جز دواخانه‌ی مُعیّن، برای دواخانه‌های دیگر قابل خواندن ‌نیست و این کار مشکلات زیادی را برای مریضان و داروفروشان ایجاد کرده‌است.»

او در ادامه گفت: «بعضی داکتران در نسخه‌های شان برای مریضان داروی شرکت مشخصی را می‌نویسند که آن دارو از سوی آن شرکت به‌گونه‌ی شیرینی یا تحفه به آنان داده می‌شود.»

این داروفروشان می‌گویند که از عمل‌کرد ریاست صحت عامه در رابطه به نوشتن قیمت دارو و مُهر به روی نسخه خُرسند هستند؛ ولی به شرطی که این کار بر همگان یک‌سان عملی شود.

دارو فروشان در شهر غزنی از ریاست صحت عامه‌ی طالبان در ولایت غزنی می‌خواهند تا در بخش نوشتن نسخه‌های رمزی (شفری) که از سوی پزشکان انجام می‌شود، جدیّت به‌ خرج دهند تا این عمل تکرار نشود و دارو فروشان را نیز به عملی کردن اینکه بر روی نسخه‌ها قیمت دارو و مُهرِ فروشنده باشد، مکلف سازند .

دارو فروشان می‌گویند که نباید اجازه داده شود که پزشکان از مریضان بهره‌جویی نمایند و باید مشکلات موجود برطرف شود.

این درحالی است که پس از سقوط جمهوریت، ورود داروهای بی‌کیفیت و تأریخ گذشته در بازار افغانستان افزایش یافته‌است.

پزشکان می‌گویند که برخی از این داروها نه‌تنها برای سلامت بیمار اثرگذار نیست؛ بلکه به جسم او نیز آسیب می‌زند؛ بنابراین همراهان بیماران، باید پیش از  مصرف دارو با پزشک، داروی خریداری شده را بررسی کنند.