ویدیو ها

یاد یار مهربان با رخسار حبیب‌زی

در این قسمت  مجیب مهمان رخسار حبیب زی دوچرخه سوار و ورزشکار موفق افغان است. رخسار در مورد تمرینات او در آمریکا و برنامه غذای خود صحبت میکند.

بایسکل او که بیش از ده هزار دالر ارزش دارد را نیز می بینیم و در پایان برنامه رخسار راز زیبایی دختران بایسکل ران افغان را برای ما می گوید. این همه و قصه ها و بخش های جالب دیگر را با مجیب عارض و رخسار حبیب زی در این قسمت یاد یار مهربان تماشا کنید.