ویدیو ها

یاد یار مهربان با نذیره کریمی

در این برنامه مجیب عارض به خانه خبرنگار سابقه دار ، نذیره کریمی مهمان میشود و از او در مورد کار، تجارب و علایق اش می پرسد.  نذیره غذای دلخواه خود را برای مجیب آماده میکند و زمزمه های شیرین او در آشپزخانه فضای خوشایندی می آفریند. این همه و قسمت های جالب دیگر را در برنامه شاد یاد یار مهربان با مجیب عارض تماشا کنید.