زنان

چند مرکز آموزشی در کندز بسته شدند

طالبان در اقدامی تازه و هم زمان با بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران ، دروازه‌ی شماری از مراکز آموزشی را در ولایت کندز به دلایل نامشخصی بستند.

طالبان در ولایت کندز به مراکز آموزشی هشدار داده‌اند که ساختمان جداگانه برای دختران بسازند در غیر آن هیچ دختری حق رفتن به مرکزهای آموزشی را ندارند.

وقتی امیدی برای آینده نباشد، باز بودن مرکز آموزشی به چه دردی می‌خورد

مسوول یک مرکز آموزشی در کندز با حفظ هویت خود می‌گوید که کارمندان امر به معروف و نهی از منکر طالبان و ریاست معارف طالبان محدودیت‌های را از پیش وضع کرده‌اند. آنان گفته‌اند استادان مرد نباید برای دختران آموزش دهد و هیچ  زنی نباید به پسران آموزش بدهد. مدیر آموزشگاهی که دختران آنجا درس می‌خوانند هم نباید مرد باشد و حتی محافظ دروازه آموزشگاه دختران نباید مرد باشد.

او گفت: «ما که از بهر این کورس عایدی چندانی نداریم، چطور می‌توانیم استادان زن، مدیر زن و حتا محافظ استخدام کنیم؟ به همین خاطر باز بودن کورس هم در کندز چند روز محدود هم دوام نخواهد کرد. کورس ما خو چند روز می‌شود به همین دلیل بسته است، ولی دیگر کورس‌ها هم با این وضعیت بسته می‌شود.»

این مسوول یک مرکز آموزشی می‌گوید که بیشتر دانش جویان آموزشگاهش را دختران تشکیل می‌دهند، اکنون که دانشگاه ها بسته شده‌اند امیدی برای آینده ندارد و باز بودن مراکز آموزشی آمادگی کانکور بی معنا است.

گفت: «حالا که دانشگاه‌ها بسته شد، آنها هم دیگر به کورس نمی‌آیند و خلاصه وقتی امیدی برای آینده نباشد، باز بودن کورس‌ها به چه دردی می‌خورد.»

با سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبان در کشور در روزهای نخست تسلط بر افغانستان حق کار، آموزش و آزادی را برای زنان و دختران منع کردند و وضع محدودیت‌ها و قوانین سخت‌گیرانه طالبان سبب شد تا مردم بیش از پیش از صحبت کردن در این موارد خودداری نمایند.

دختران دانش آموز کندز: آرزوهای ما با خاک یک سان شد

با این حال دختران در کندز می‌گویند که امیدشان را نسبت به آینده خود از دست داده‌اند و دیگر زندگی برای شان معنایی ندارد.

نازنین دانش آموزی که امسال از مکتب فارغ شده بود و برای آزمون کانکور آمادگی می‌گرفت می‌گوید: «آرزویی که داشتم همه به خاک یکسان شد. دیگر چیزی برای گفتن ندارم، چند روز می‌شود که نفرهای امر به معروف به کورس ‌ما می‌آمد و برای ما می‌گفتند که دیگر بدون برقع و در صورت بودن مردان در کورس نیاییم. وقتی خبر بسته شدن پوهنتون‌ها (دانشگاه‌ها) را شنیدم؛ واقعا وضعیتم خیلی خراب شد. دیگر امیدی برای ما نمانده است.»

او درحالی که بغش گلویش را گرفته است ادامه داد: «شما شاهد بودید که با چقدر ترس ما مکتب را خواندیم در حالی که خواهران ما در ولایت‌های دیگر حتا یک روز به مکتب نرفته بودند ولی ما خواندیم. بخاطر اینکه آرزو داشتیم به دانشگاه راه پیدا کنیم و به تحصیل خود ادامه بدهیم. اما آخرش هم زندانی‌مان کردند و شاید فردا بگویند که دیگر برآمدن زنان از خانه ممنوع است و یا بگویند زن بودن ممنوع است. منتظر اینگونه فرمان‌هایشان هستیم.»

طالبان به روز سه شنبه ۲۹ ماه قوس اعلام کردند که تمامی دانشگاه ها تا امر بعدی به روی دختران بسته خواهد بود. بسته شدن دانشگاه ها به روی دختران از سوی طالبان واکنش های شدید داخلی و بیرونی را در پی داشته است.