ویدیو ها

گفت وگوی ویژه با محمد محقق: جمهوریت چرا سقوط کرد و افغانستان در کدام مسیر در حرکت است؟

محمد محقق در گفت وگو با کریم امینی، به پرسش ها در باره شکست روند صلح، سقوط جمهوریت، فرار اشرف غنی، مقاومت در برابر طالبان و اوضاع کنونی افغانستان پاسخ میدهد و نیز سناریوهای فرا راه افغانستان را بر می شمارد.