ویدیو ها

یک روز زندگی با یک نقاش

در این برنامه نگاه مختصری به زندگی یک نقاش در کابل پرداخته شده است. او از تغییرات در زندگی اش پس از تحولات سیاسی در کشور سخن می‌گوید.