ویدیو ها

سخنرانی کامل حنیف اتمر در نشست حرکت ملی صلح و عدالت

حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان با شماری از مقامات پیشین دولتی و دیگر چهره های سیاسی کشور حرکت سیاسی را به نام صلح و عدالت ایجاد کرده اند.