ویدیو ها

سخنرانی‌ سرپرست تیم رباتیک دختران افغانستان در نشست سازمان ملل

سمیه فاروقی از تیم رباتیک دختران افغان در سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جهان می خواهد بر طالبان فشار بیارود تا دختران در افغانستان را اجازه بدهند که به مکتب برگردند.