ویدیو ها

گفتگو با توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان

در یک ساله‌گی حاکمیت طالبان در افغانستان، سمیع مهدی در این گفتگو با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان تحولات یک سال گذشته در کشور را مرور کرده و از سیاست اتحادیه اروپا برای افغانستان پرسیده است.