افغانستان

روایت یک فعال حقوق بشر از «شکنجه در زندان طالبان»

همزمان با برگزاری سومین نشست دوحه، شماری از فعالان حقوق بشر که از سوی طالبان بازداشت شده بودند می‌گویند که طالبان باید به اراده‌ی مردم افغانستان احترام بگذارند.

سید حامد دادشانی که نزدیک به ۴ ماه از سوی طالبان بازداشت شده و روایت‌های تلخی از شکنجه‌ی طالبان دارد. او می‌گوید که از برگزار کنندگان سومین نشست‌ دوحه می‌خواهد که برطالبان فشار وارد کرده و آنان را متقاعد کنند تا به حقوق بشر حرمت بگذارند.
به گفته این فعال حقوق بشر، ملل متحد با حذف زنان از نشست‌های اصلی دوحه، به اعتبار خود نزد مردم افغانستان آسیب رسانده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت دست به اعتراض در برابر طالبان زد و برای آن‌چه‌که خود حقوق شهروندان کشور می‌داند فعالیت‌ کرد.
اما طالبان وی را بازداشت کردند؛ بازداشتی که ۴ ماه به درازا کشید. او می‌گوید روایت‌های تلخی از زندان طالبان دارد.

سید حامد، فعال حقوق بشر

سید حامد دادشانی می‌گوید: «متاسفانه بعد از سقوط توسط حلقه ظالم گرفتار شدم، این حلقه ظالم خلاف خلاف شریعت من و دیگر اسیران را شکنجه و آزار و اذیت خود قرار دادند و به این اعمال حرام خود افتخار می‌کردند.»
اما با این همه وی سومین نشست دوحه را فرصتی برای افغانستان می‌داند.
او می‌گوید که نشست دوحه فرصتی است تا ملل متحد از طالبان برای عدم گسترش دامنه جنایات‌شان تعهد بگیرد.
این فعال حقوق بشر هرچند دعوت نشدن زنان و اعضای جامعه مدنی به این نشست را محکوم می‌کند؛ اما می‌گوید که از این نشست باید برای آینده افغانستان استفاده شود.
او افزود: «متاسفانه این نشست بدون حضور جریان‌های مردمی برگزار می‌شود که کشورهای ذینفع از این نسشت بهره می‌برند، این نشست نزد مردم اعتبار ندارد و این نشست خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است؛ اما امیدوارم که در این نشست صدای مردم شنیده شود.»

وی هم‌چنان از ملل متحد و کشورهای اثر گذار روی طالبان می‌خواهد که طالبان را متقاعد کنند تا به اراده مردم افغانستان احترام بگذارند.