صحت

افزایش مبتلایان به بیماری های فصلی در ولایت سمنگان

پزشکان در ولایت مرکزی سمنگان می‌گویند شمار مبتلایان به بیماری‌های فصلی در روزهای عید افزایش یافته است. پزشکان یکی از علت‌های اصلی این افزایش را نبود دسترسی به آب نوشیدنی صحی می‌گویند.

شفاخانه ی ولایتی ولایت سنمگان در روزهای عید میزبان صد ها تن از بیماران فصلی بوده است.

عثمان حمیدی آمر شفاخانه ی ولایتی ولایت سمنگان در این باره می‌گوید: «ولایت سنمگان یکی از ولایاتی است که اکثر مردم آن با آب آشامیدنی دسترسی نداشته و یا به میزان کمی دسترسی دارند و این مسله سبب گسترش بیماری اسهال و استفراغ شده است و افرادیکه سوء تغذیه هستند نیز بیشتر به این بیماری مبتلا می‌شوند.»

برخی از مراجعه کنندگان به شفاخانه ی دولتی ولایت سمنگان نیز می‌گویند که پس از نوشیدن آب های غیر صحی به این بیماری گرفتار شده‌اند.

رحیم الله باشنده ولایت سمنگان می‌گوید: «قسمت شکم من درد میکرد، به کلینیک رفته و داو گرفتم اما خوب نشدم و حالا به شفاخانه مراجعه کردم.»

احمد الله باشنده ولایت سنمگان می‌گوید: «از خانواده ها خواهش میکنم که از آب‌های صحی استفاده کنند تا مجبور به مراجعه به شفاخانه نشوند.»

پزشکان می‌گویند که زنان و کودکان بیشتر از هر کسی دیگری در برابر بیماری اسهال و استفراغ آسیب پذیر هستند.

محمد علی باشنده ولایت سمنگان می‌گوید: «پسرم مریض بود اینجا آوردم حالی خوب است و داکتران هم رسیدگی میکنند، روزی که به اینجا آورده بودم وضعیت صحی آن خراب بود اما حالی خوب است.»

به گفته‌ی متخصصان بخش صحی، نوشیدن آب های غیر صحی، پر خوری و همچنین هوای گرم از دلایل عمده‌ی گسترش بیماری اسهال و استفراغ است.