دیدگاه شما

سرگردانی قانونی احزاب سیاسی افغانستان در صد سال گذشته

در این مقاله، نصرالله ستانکزی بر سیر فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان از زمان سلطنت امیر حبیب الله تا اکنون،.

Read More
دیدگاه شما

تحصیل برای همه: نقش آموزش در ارتقای برابری و پیشرفت جامعه

مینه رفیق می‌نویسد که زنان افغانستان بارها نشان داده‌اند، از پیلوت تا پزشک، معلم، پرستار، وکیل و تاجر، در هر.

Read More
دیدگاه شما

نگاهی به نقض حریم هوایی افغانستان توسط پاکستان در هشت دهه گذشته

در این نوشته به عمده‌ترین موارد نقض حریم هوایی افغانستان توسط پاکستان اشاره شده است.

Read More
دیدگاه شما

چین و روسیه در حمایت بین المللی طالبان

نصرالله ستانکزی می‌نویسد که چین و روسیه از وضعیت پیش‌آمده‌ی تقابل که در روابط طالبان با غرب به میان آمده،.

Read More
دیدگاه شما

یادداشت سیاسی در پیوند به نشست دوحه

دست‌کم حضور طالبان در نشست دوحه، به معنای نمایندگی رسمی از طرف همه مردم و تمام جغرافیای افغانستان نیست.

Read More
دیدگاه شما

خاطره‌ای از سفر نواز شریف به کابل در سال ۲۰۱۵

رحمت‌الله نبیل در این مقاله با یادآوری جزئیات یکی از سفرهای نوازشریف به کابل سیاست‌های او در قبال افغانستان را.

Read More
دیدگاه شما

فروش ۱۱۸ دختر زیر سن در شهرک سبز هرات

نام‌های آنان خوشبخت، صالحه، فوزیه، بینظیر، فرزانه و نازیه است، دخترانی که هشت تا ۱۰ ساله بودند که برای ازدواج.

Read More
دیدگاه شما

واکاوی مقاومت زنان افغانستان

این تاریکی اما؛ سبب شده است تا روحیه مقاومت‌گری، مشارکت و کنشگری در میان زنان افغانستان افزایش بیابد و به.

Read More
دیدگاه شما

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

حضور هری در نبرد افغانستان بر روانش تاثیر زیادی گذاشت، در کتاب خود می‌آورد؛ من طنین صداهای شلیک همرزمانم در.

Read More
دیدگاه شما

آرزوهایم خاک شدند

سه شنبه شب وقتی صنفی هایم تماس گرفتند که از فردا نمی‌توانیم دانشگاه برویم، تکان خوردم . دلم می‌خواست آنوقت.

Read More